Årbøker fra 1979-2015

 

Ringsaker historielags kontorer i 2. etasje. på Garveriet har et lager der du kan få kjøpt

årbøkene som er vist nedenfor.

Ved henvendelse via vår e-post adresse, kan vi sende ønskede bøker pr. post.

Dette gjelder også bygdebøkene, andre bøker og musikk- CD-er, som er vist på andre sider.

E-post: rings-h@online.no

Telefon: 62 36 89 44

 

 

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 

2012 

2013

2014 

2015

 

 

 

 

 

 

 

Register1979-88