Årsmelding 2015

 

Årsmøtet ble holdt i Garveriet 26.feb. Det møtte 36 medlemmer. Lagets leder, Ole E. Storlien, åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Gikk deretter gjennom dagsorden.

En spesiell velkomst ble rettet til våre musikere Anders Gjørslie og Arne Løvstad, og kveldens kåsør Egil Enemo. Han kåserte om Harabakk-gutten, den siste som ble halshugget i Ringsaker. Blomster ble overrakt.

 

Marianne Græsby serverte rundstykker og kokte kaffe. Etter kaffepausen ble årsmøtet åpnet.

Årsmelding v/Tom F. Ryen og regnskap v/Johannes Windju ble referert og godkjent av årsmøtet.

Deretter ble ordet gitt til nestleder av valgnemnda, Eldbjørg Skaugen, som leste opp valgkomiteens innstilling.

 

Etter årsmøtet 2015 har de valgte organer følgende sammensetning:

 

Leder: Ole E. Storlien (på valg i 2016)

Nestleder: Jon G. Fretheim (på valg i 2016)

Kasserer: Johannes Windju (ikke på valg)

Sekretær: Inger Johanne Roterud (ikke på valg)

Styremedlem: Solveig Simensen (på valg i 2016)

Styremedlem: Ann Kristin Elvsveen (gjenvalgt for 3 år).

Styremedlem: Svein Jacobsen (ny, valgt for 3 år).

 

Tom F. Ryen hadde frasagt seg gjenvalg.

Ole E. Storlien takket for innsatsen og overrakte blomster.

 

Varamedlemmer:

Eldbjørg Skaugen (på valg)

Øivind Rosenborg (på valg)).

Irene Frankmoen (på valg).

 

Johannes Haugen hadde frasagt seg gjenvalg.

Emil Rise hadde frasagt seg gjenvalg.

 

Revisorer:                                                                                                                                                                                                                

Marianne Rise (gjenvalgt for 2 år)

Joar Høgseth (på valg i 2016)

Varamedlem:

Erik Kvarberg (på valg i 2016)

 

Valgnemnd:

Eldbjørg Skaugen (trer ut i 2016)

Jon Ola Nybakken(ikke på valg i 2016)

Anne Ragnhild Thørud (ikke på valg i 2016)

 

 

Varamedlem:

Ivar Ottosen (valgt for 1 år)

 

Alle ble valgt med akklamasjon.

 

Utvalg utnevnt av styret:

Lokalhistorisk utvalg:

Johannes Haugen

Inger Harby

Bjørg (Vesla) Mathisen

Torbjørn Hovde

Erik Skjeseth

Tom F. Ryen

 

Turkomiteen:

Ann Kristin Elvsveen

Jon G. Fretheim

Eldbjørg Skaugen

 

Vi har i 2015 avholdt 10 styremøter.

 

Oversikt over aktivitetene:

10. mars. Ole E Storlien deltok på årsmøtet til Brøttum Historielag på Hagatun.

 

2. mars. Ole E. Storlien representerte Ringsaker Historielaget på Espa veikro, hvor det var styremøte i Hed /Opp Gardistforening.

 

18. mars. Jon G. Fretheim deltok på årsmøtet i Ringsaker Kulturråd.

 

21. april. Ole E. Storlien og Inger Johanne Roterud var på møte i Br.dal ang. kommunal kulturplan for kulturminner.

 

21. og 23. april «Drama da krigen kom» på Tingvang (se under prosjekter)

 

14. juni. Naturlostur i Moskogen og Tolvsteinene. Los Lars Glestad. En interessant og      vellykket vandring.

 

18. juni. Ole E. Storlien deltok i regionmøte for historielagene på Hedmarksmuseet Domkirkeodden.

 

23. juni. Inger Johanne Roterud i møte med Ringsaker kommune ang. registrering av verneverdier.

 

21. og 22. august. Innlandsmarkedet ble i år meget vellykket for historielaget. Flott vær, mye folk og relativt bra omsetning. En stor takk til alle som stod på standen.

 

13. sept. Naturlostur med Harald Sunde som los fra Næroset til Åsmarka. En meget vellykket tur med ca. 70 deltakere.

 

30. sept. Deltok Jon G. Fretheim på regionalt møte med historielagene på Hagatun, i Lismarka.

 

03.10. Salg av «Harabakkgutten» på Obs og bokhandlere i regionen, samt på Hed-Opp.

Takk til Hed-Opp Nortura for god tilretteleggelse.

Egil Enemo presenterte «Harabakkgutten» på Moelv bibliotek.

 

03.10. Servering til dugnadsgjengen m.fl.

 

12. oktober. Åpning av Krigshistorisk formidlingssenter (se under prosjekter).

 

23. oktober. «Humorkveld i Spritbua». Igjen en meget vellykket kveld og fullt hus.

Inngang kr. 100 -. Det innebar kaffe og kringle, samt et vinnerlodd. En stor takk til alle i det lokalhistoriske utvalget o.a. medlemmer i laget.

 

30. oktober. Møte med grendekontaktene. Vigdis Stensby, Hans Petter Schjønsby (skulle vise film om Ragnhil Christiansdatter, husmannsdatter på Samsahleie, men fikk problemer med framviseren) Det var også representanter fra styret til stede.                                                                                                 

Ole E. Storlien orienterte om status for arbeidet i historielaget før det ble servering på tradisjonelt vis. Årbøkene ble delt ut.

 

28. november: Bokkveld i Brumunddal bibliotek. Jon G. Fretheim representerte historielaget og presenterte Årboka 2015.

 

26. november fikk 12 drama-elever hver sin årbok.

 

28. november var de historiske samlingene våre åpne for interesserte med gratis inngang. Ole E. Storlien og Harald Sunde var omvisere. Bra oppmøte.

 

12. desember med Ole E Storlien og Inger Johanne Roterud som omvisere og 20. desember med

Ole E. Storlien som omviser.

 

10. desember. Julemiddag på Tingvang med inviterte gjester som på ulike måter har gjort en innsats i laget.

 

29. desember. Det tradisjonelle romjulsmøtet i år med Hans Petter Schjønsby som kåsør. Han viste filmsnutt om Ragnil Christiansdatter f. 03.03.1812 (d. av Christian Olsen og Ane Olsdtr.), Samsahleie i Ringsaker. Allsangen ble på tradisjonelt vis ledet av Roger Andreassen. Det var 62 til stede. Det ble servert bløtkake og kringle fra baker Kristiansen.

Kari Storlien, Tove Dompidal, Marit Fretheim, Eldbjørg Skaugen og Inger Johanne Roterud bistod på kjøkkenet, mens Erik Roterud, Johannes Windju, Ole E. Storlien og Jon G. Fretheim sørget for bord og stolplassering.

 

 

Årboka 2015. Boka er et samarbeidsprosjekt for historielagene Brøttum, Ringsaker og Veldre. Willy Berg Signatur AS, Moelv var som tidligere ansvarlig for produksjon av  opplaget på 2700 bøker, som er fordelt på 3 historielag og er nr. 37 i rekken av årbøker. Stor takk til lagets grendekontakter som har brakt boka ut til våre medlemmer. Ca. 350 årbøker til utenbygds medlemmer hos oss ble som vanlig sendt via postverket. Det er stor grunn til å takke våre naboer i Brøttum og Veldre for godt samarbeid.

Takk for innsatsen til årbokutvalget som har bestått av:

 

Jon G. Fretheim, leder

Ole Holtet, sekretær

Inger Eva Mæhlum

Odd Hemma

Ole E. Storlien

Torgeir Elvbakken

John Dompidal

Erik Skjeseth

Randi Berit Landgraff

Karen Brabæk

 

 

 

 

 

 

Prosjekter:

 

·       Bygdeboken, Bergsfjerdingen v/Gunhild Kolstad og Ann Kristin Elvsveen, planlagt ferdigstilt i desember 2016.

·       Dramaet «Da krigen kom» ble spilt 21. og 23.april på Tingvang. (se under)

·       Harabakkgutten skrevet av Egil Enemo.

·       Krigshistorisk formidlingssenter (se under) ble åpnet 12. oktober.

·       Registrering av klokketårn i vårt område etter henvendelse fra Hedmark fylkeskommune. Karl Harald Brånås har fullført oppgaven. Takk for vel gjennomført arbeide.

 

 

Dramaet «Da krigen kom»

Premieren ble spilt på Tingvang 21.april og deretter den 23. april. Med skuespillere fra Moelv ungdomsskole. Vel 600 overvar 3 forestillinger. Det var bra! Hovedmålet var å vise at ungdom vil ta ansvar og verne om freden. Manus var utarbeidet av Frank Hammertrø. Regiansvarlig var Jonas Kippersund. DRAMAET er fullfinansiert.

 

KRIGSHISTORISK FORMIDLINGSSENTER

Planarbeidet med Krigshistorisk Formidlingssenter ble mer tidkrevende enn forutsatt. Det ble et omfattende arbeid med godkjenning av bruksendring i lokalene i Garveriet. Det måtte søkes ekstern bistand for å gjennomgå husets og lokalenes tilstand. Vår byggmester Jon Kåshagen måtte selvfølgelig ha alle forhold til gjeldende forskrifter og lovverk belyst og dokumentert.

Rømningsveien forsinket også framdriften.

Arbeidet med innhold og profil i Formidlingssenteret ble intensivert sommeren 2015. I Prosjektgruppa som ble oppnevnt sitter Ole E. Storlien, Harald Sunde, Egil M. Kristiansen, Knut Nordsveen, og Inger Johanne Roterud.  Flere personer ble forespurt underveis og deltok i arbeidet. Harald Moberg og Ole Holtet er gode eksempler som vi nevner her. Vi har til nå hatt 11 møter i prosjektgruppa. Alle som kommer utenfra har vært en avgjørende ressurs i alle deler av prosessen fram mot åpningen av formidlingssenteret. Vi takker alle for sterk innsats. Alle vil sikkert forstå at vi har særlig grunn til å framheve Harald Sunde. Hans innsats har vært avgjørende i vår streben etter å komme i mål med prosjektet.                                                                                                                                      

Hovedprosjektet er fullfinansiert.

 

Åpning av krigshistorisk formidlingssenter 12. oktober.

Programmet startet med en høytydelighet i Garveriet kl. 17 00. Ordfører Anita Ihle Steen var hovedperson og ”snorklipper” med bistand av Oda Løkken Byfuglien og Maria som tidligere gikk på Moelv Ungdomsskole. Over 70 gjester var invitert.

Senere på kvelden var nær 190 gjester invitert til et åpningsprogram i Moelv Kulturhus kl. 18.00. Der startet vi med en enkel servering før programmet startet fra scenen. Kveldens konferansier var Lise Holland. De som deltok var Næren Mannskor m/dirigent Jon Birger Fløtre og solist Ole Peder Sæther, organist Roger Andreassen, Oda Byfuglien Løkken, Maria Jansen, lokalhistoriker og forfatter Egil M. Kristiansen fra Stange, tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde, forsker Petter Ringen Johannesen, Fredrikstad og statsarkivar Vigdis Stensby, Hamar.  Vi fikk en høytidsstund med utdeling av medaljer for krigsinnsats til 2 personer v/Anita Ihle Steen, Ringsaker kommune.

Ole E. Storlien delte ut blomster til alle aktørene og takket av kvelden.

Åpningsarrangementene denne dagen er fullfinansiert.

 

Dugnad

I denne sammenheng er det naturlig og hyggelig å fremheve dugnadsgruppas innsats. Under Ivar Ottosens ledelse har disse 12 aktørene løst en usedvanlig stor oppgave for oss! Det er særlig grunn til å framheve den store faglige kvalitet i arbeidet deres. Det er ført timelister gjennom hele perioden, og arbeidet deres er beregnet å ha en verdi på ca.405 000 kroner. I ei tid da verdien av Frivillighet stadig er i fokus, fortjener dugnadsgruppa stor takk og respekt!

Vi har investert over 2 millioner kroner og svært mye arbeid, egeninnsats og dugnad i tillegg

 

Takk til alle sponsorene!

 

Dugnadsgruppa består av:

 

Ivar Ottosen

Odd Strand       

Terje Baardseth

Finn Øen

Ola Vik

Svein Jacobsen

Øivind Rosenborg

Tor Danielsberg

Arnfinn Nordhagen

Odd Bergundhaugen

Jorunn Strand

Erik Skaug

 

 

Økonomi                                                                                                                           

Årets resultat presenteres med ”røde tall” på bunnlinjen. Styret kan forklare dette i noen punkter:

* Regnskapet legges fram som et driftsregnskap uten årsoppgjørsdisposisjoner. Vi har latt dette utstå til 2016, da de siste deler av investeringene i Formidlingssenteret er gjennomført.

* Utestående fordringer er ikke ført som krav pr. 31.12.

* Verdien av all dugnadsinnsats og øvrig verdiøkning blir vurdert under avslutning av regnskapet for 2016 (som nevnt foran)

* Slik det går fram av vedlegg til regnskapet er det samlede resultat av arbeidet med Krigshistorien positivt. Også om vi vurderer resultatet av delprosjektene ser vi det samme. DRAMAET som vi framførte fra scenen i Tingvang i april endte positivt, også økonomisk. . Det samme positive resultat ble oppnådd ved delprosjekt nr. 2 - åpningsprogrammet den 12. oktober

Hovedprosjektet vil også ende positivt. Disse forhold går fram av eget vedlegg til regnskapet.   

Ole E.

 

Innført Grasrotandelen og fått noe utbytte. (kr. 1300-)

 

Kontoret.

«Vår hjemmeside» styres av Torgeir Elvbakken. Han sørger for at sidene er oppdatert til enhver tid.

Det er grunn til å fremheve og takke Torgeir for uvurderlig sterk innsats for laget, og for alle som kommer utenfra og søker bistand. Det er også grunn til å takke John Dompidal som fortsatt støtter oss og lederen Jon G. Fretheim, i arbeidet med Årboka.

Vi kan glede oss over stor aktivitet i historielaget og stor kulturhistorisk aktivitet i Moelv.

De historiske samlingene blir særlig benyttet for klassebesøk. El-museet kompletteres stadig av veteranene, med Georg Krokengen i spissen. Kommunen arbeider med å overføre de historiske Brannvernsamlingene til oss. Men tidkrevende arbeid med å avslutte stiftelsen som til nå har hatt lederansvaret har forsinket overføringen til oss.

Som tidligere har kontoret vært oppe fra kl.10.00-14.00 tirsdag og torsdag. Men det vurderes å utvide åpningstiden til lørdag eller etter avtale.

Vi gleder oss over at mange besøker kontoret.

En takk til Inger Berge, Eldbjørg Skaugen, Tove Dompidal, Kari Storlien, Marit Fretheim, Ann Kristin Elvsveen, Irene Frankmoen, Solveig Simensen, Ole Holtet og Inger Johanne Roterud for god servering.

 

Medlemstall og kontingent.

Til tross for «naturlig avgang» har vi lykkes med å få så mange medlemmer at vi ved årets utgang hadde 1480 medlemmer i laget. Medlemskontingenten har vært uforandret kr.200,- i mange år, men ble i samråd med våre naboer i Brøttum og Veldre,- forhøyet til kr 250,- fra og med inneværende år. Lav kontingent og «gratis» årbok til alle er nok en sterk medvirkende faktor til at det er lett å verve nye medlemmer. Styret takker for mottatte gaver og økonomisk støtte gjennom året.

 

Moelv den 11. februar 2016

 

Styret i Ringsaker historielag.

 

Ole E. Storlien

Leder (sign)

Jon G. Fretheim

Nestleder (sign)

Johannes Windju

Kasserer (sign)

Inger Johanne Roterud

Sekretær (sign)

Solveig Simensen

Styremedlem (sign)

Ann Kristin Elvsveen

Styremedlem (sign)

Svein Jacobsen

Styremedlem (sign)