Ringsakbøkene

Bygdebøker for Veldre, Ringsaker og Brøttum

 

Opphavet

Steinar Skjeseth, professor i geologi

Anders Hagen, professor i arkeologi

125 sider

Pris 100,-

 

 

 

 

Dette er første bind i en serie på fem om Ringsakers historie.
Temaet for denne boka er de aller eldste tider.
Professor Steinar Skjeseth skriver om berggrunn og forsteininger, om istider og breelver og om vårt egentlige eksistensgrunnlag, jord og vatn.
Professor Anders Hagen skriver om oldfunn og gravrøyser, helleristninger og bygdeborger og om dem som gjennom årtusener etterlot seg disse sporene, veidefolk og bønder.
 

 

Mellomalderen

Ragnhild Ormøy, cand. philol.

232 sider

Pris 100,-

 

 

 

Mjøskastellet på Steinsholmen. Illustrasjon av Olav Bjørgum.
Dette er andre boka i en serie på fem om Ringsakers historie. Forfatter er historikeren,             Ragnhild Ormøy som skriver om perioden fra år    1000 til 1660.
Bildekunstneren Olav Bjørgum har laget 25 grafiske illustrasjoner.
Fotograf Jan Haug har vært bilderedaktør og utformet boka.
 

 

Korn og klasseskille.

Anna Tranberg, cand. philol.

Tidsrom 1660 - 1840

376 sider

Pris 100,-

 

 

 

Dette er tredje boka om Ringsakers historie.
Forfatter av dette bindet har vært historiker Anna Tranberg, som skriver om perioden fra 1660 til 1840.
Fotograf Jan Haug har vært bilderedaktør og utformet boka.

 

Tidsskifte - nyteknologi

Trond Feiring, 1. amanuensis

Tidsrom 1840 - 1900

437 sider

Pris 100,-

 

 

Dette er fjerde boka om Ringsakers historie. Tidskifte - ny teknologi
Trond Feiring har skrevet fjerde bind av Ringsakboka. Denne boka skildrer perioden fra 1840 til 1900. Jan Haug har også for denne boka vært bilderedaktør og ansvarlig for utformingen.
 

 

I krig og fred

Ola Alsvik, cand. philol.

Tidsrom 1900 - 1960

499 sider

Pris 100,-

 

 

 

 

Ringsakboka fem omhandler perioden 1900 og fram til den store kommunesammen­slåinga i 1964. Boka er skrevet av historiker Ola Alsvik og Jan Haug har til dette bindet funnet fram 550 illustrasjoner.

 

Historielagene Brøttum, Furnes, Nes, Ringsaker og

Veldre er sammen om utgivelsen.

 

Storkommunen

Ola Alsvik, cand. philol

Tidsrom 1960 =>

412 sider

Pris 100,-

 

 

 

Ringsakboka seks omhandler perioden 1964 og fram til 2006. Boka er skrevet av historiker Ola Alsvik og Jan Haug har til dette bindet funnet fram ca. 690 illustrasjoner.
 

 

Utgitt av Ringsaker Ringsaker historielag.

ved Gunhild Kolstad

 

 

Bygdebok for Ringsaker hovedsogn.

Reflingfjerdingen

Gunhild Kolstad redaktør

714 sider

Pris 500,-

 

 

 

Denne boka inneholder utviklinga av 43 gardsnummer med underliggende plasser, fradelte bruk og tomter. De eldst sikre opplysningene er fra 1600-tallet og ført videre derfra fram til trykkingsåret. I tillegg er boka illustrert med ca 640 gamle bilder i sort/hvitt.

 

 

 

Ringsaker historielags kontorer i 2. etasje. på Garveriet  har et lager der du kan få kjøpt bøkene som er vist ovenfor.

Ved henvendelse via vår e-post adresse, kan vi sende ønskede bøker pr. post. Giro vedlegges.

Dette gjelder også andre bøker, årbøkene og musikk CD-er, som er vist på andre sider.

E-post: rings-h@online.no

Telefon: 62 36 89 44