Utarbeidet  av Ole Nashoug, Hedemark Geologiforening.

 

 

 

 
 
Tredimensjonale modeller over
bergrunnen i Ringsaker og Mjøsområdet.
Områdene rundt Mjøsa er unikt
geologisk sett. Her vil du kunne se illustrasjoner
og steinprøver fra en rekke ulike geologiske tidsperioder.
Det tredimensjonale kartet viser, ved hjelp av farger,
hvor du vil finne de enkelte bergartene.
 
   
 

Ved hjelp av plansjer kan du lære
hvordan landskapet har forandret
seg fra slutten av jordas urtid, på
rundt 900 mill. år, og slik vi ser 
landskapet i vår tid.
 
 
 
 
   

 
 
 
 
Tar du turen ut, rett utenfor stuedøra,
kan du lett finne rester av dyr- og
planteliv fra tidsperiodene Kambrium 
og Silur i form av fine fossiler. Dette er
restene av et yrende dyreliv fra det
ordoviciske havet for 450 mill år 
tilbake. Av dyr kan nevnes blekkspruter,
brachiopoder, graptolitter, trilobitter etc.
 
 
 
   
 

 
Du kan videre finne eksempler
fra tidsperioder hvor området var
langt mer urolig enn det vi kjenner 
til i dag. Eksempler fra omveltninger,
forkastninger og vulkansk virksomhet.
 
 
 
 
 
   

 
 
Bind 1, av Ringsakboka, vil kunne gi 
fyldig informasjon om geologien
i Mjøsområdet. 
Professor Steinar Skjeseth er en av 
forfatterne i dette bindet av
Ringsakbøkene.
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
Diverse plansjer og oppstillinger av
ulike geologiske tidsperioder.