Kirkebøker, folketellinger etc.

 

  Ringsaker historielag har en del skriftlig kildemateriale som kirkebøker, folketellinger, foto etc.
  Medlemmer og andre kan få benytte dette ved henvendelse på lagets kontor på Garveriet.
   
  Kirkebøker for Ringsaker kirke:
   
  Fra 1734 - 1922 finnes som kopier.
   
   
  Samling av kort i kassetter for Ringsaker sokn sortert etter gårder for tidsrommet 1760 - ca. 1860.
  Her finnes fødte/døpte
  Kirkebøker for Brøttum og Veldre for tidsrommet 1879 - 1890.
   
   
  Folketellinger for Ringsaker:
   
  Papirkopier av 1801, 1875, 1900 og 1910
   
  NB! Søkbare elektroniske tellinger for hele landet finnes i Digitalarkivet på internett.
Dette gjelder for 1801, 1865, 1875, 1900 og 1910
   
  Arkiver over emigrasjon, matrikler, noen slektstavler, husmannsregister etc.